آنچه لباستان درمورد شما می گوید...

۱۴۰۰/۰۴/۱۰

 

لباس شما دلیل اعتماد به نفس و نشانگرشخصیتتان
ممکن است تعاریف بسیاری از مد روز بودن بیابید.هنگامی مه درباره ی سبک شخصی سخن می گویم،منظورم این نیست که لباس هایتان طبق آخرین طرح ها مجله های مد باشد.بلکه منظور این است که لباستان بازتابی از شخص شما وشخصیتتان باشد.(داشتن بهترین ظاهر و احساس،سبب افزایش اعتماد به نفس می شود.)
ظاهرشما بازتابی ازاحساسات درونی شماست.
آیا اعتماد به نفس بالایی دارید یا خجالتی هستید؟ میل دارید چرت بزنید یابه خواب احتیاج دارید ؟ می توانید باهرجور چالشی مواجه شوید یا در پی هربهانه هستید تاپشت میز کارخود پنهان شوید؟
ظاهر شما برنگرش،تصمیمات و برنامه هایی که اتخاذ می کنید یا برتصمیمات و برنامه هایی که اتخاذ نمی کنید.تاثیرگذاراست.
هیچ گاه نمی دانید روزتان راچگونه سپری خواهید کرد،پس باید آمادگی مواجهه باهرموقعیتی را داشته باشید. اگرصبح خانه را با لباس هایی معمولی ترک کنید،کمتر تمایل دارید که دعوتی ناگهانی برای صرف نوشیدنی یاشام پس از کار را بپذیرید.لزومی ندارد همواره لباس رسمی مهمانی به تن داشته باشید،ولی اگرشیک و عالی به نظربرسید ولباستان به شما اعتماد به نفس بدهد حتی اگر چندان رسمی نیز نباشد ،بیشتر تمایل خواهید داشت دعوت یک دوست را بپذیرید.
ظاهرشما واحساسی که به خود دارید براعتماد به نفستان تاثیرمی گذارد.

یکی از جذاب ترین و فریبنده ترین دارایی های یک زن اعتماد به نفس اوست.شما همواره می خواهید همانند انسانی معرکه ای که هستید به نظر برسید؟
اعتمادبه نفس بهترین زینت شماست.
هنگامی که با اندیشه ی(من فوق العاده هستم) وارد جایی می شوید دیگران نیز دقیقا همین اندیشه و حس را درمورد شماخواهند داشت باورکنید.
هدف از به وجود آوردن سبک شخصی خود
سبک شخصی یعنی یافتن تیپی که شخصیت شمارا به بهترین شکل ممکن نشان می دهد.هم چنین می توان گفت که سبک شخصی متناسب سازی جوانب مختلف تیپ،ظاهر و برجسته سازی ویژگی های فیزیکی خود و در عین حال پوشاندن برخی قسمت هاست.
سبک شخصی شماچیزی ست که همواره در دوران بزرگسالی همراه تان است.ودر طول زمان ممکن است مقداری تغییرکند.
سبک شما باید شامل برخی ازآخرین جریان های مد روز باشد و همین طور است و درعین حال لازم نیست هرچه را که درمجله مد می بیند سریعا پیروی کنید.
دانستن تفاوت میان مد وسبک،نکته ای بسیارمهم درایجاد سبک شخصی.
تعریف مد:مد یعنی آنچه براساس آخرین مجلات مد و مجموعه های طراحان برتر درحال حاظر مرسوم است.
تعریف سبک : سبک را براساس شخصیت و تیپ بدنی خود به وجود می آورید.
سبک شما بازتابی ازشخصیتتان است.تجربه کردن بسیار عالی است،به خصوص وقتی درحال به وجود آوردن سبک خود هستید .شماباید در لباسی که می پوشید احساس راحتی کنید.
داشتن اعتماد به نفس و نشان دادن هویت واقعی خود نیز اهمیت بسزایی دارد.ابتدا باید بدانید چه جور لباسی مناسب شما وتیپ بدنی تان است ،آن گاه کمد خود را براین اساس پرکنید.

انتخاب لباس متناسب با شخصیت خود.
بهتر است شمارا بیازماییم وببینیم چقدرقادر به آشکار کردن سایرجنبه های شخصیت خود هستید.یک ظاهرمتفاوت می تواند احساس فوق العاده ای درشماایجاد کند.
به مثال های زیرتوجه کنید:
1-اگرشیفته ی این هستید که کانون توجه دیگران باشیدو همیشه از زیورآلات وپرزرق وبرق وچشم گیراستفاده می کنید.شاید بهتر باشد کمی ساده تر خود را بیازمایید.
2-اگرهمیشه لباس های تیره رنگ می پوشید و توجه همگان را به خود جلب نمی کنید از این پس کمی جسورانه تر عمل کنید ورنگ لباس های خود راتغییر دهید.
شاید پوشیدن یک لباس نارنجی،قرمزدر ابتدا کمی سخت باشد.،پس بهتر بااستفاده از یک اکسسوری پرجلوه و مناسب،لباس خود را زیباتر و خوش رنگ تر نشان دهید. یک پیراهن قرمز باشلوار جین بپوشید تا کم کم به پوشیدن رنگ های روشن تر عادت کنید.مدل های مختلف  را امتحان کنید تا در آخر به این نتیجه برسید که  با کدام رنگ ها احساس آرامش روانی بهتری دارید  و با کدام یک احساس راحتی بیشنری دارید.
3-اگرشما اندامی زیبا دارید دوست دارید درمعرض دید دیگران باشید گاهی سبک ظریف تر را امتحان کنید.اندکی هنر به خرج دادن همیشه خوب است.
استفاده از لباس برای نشان دادن تصویر دلخواهتان
هنگام ایجاد سبک خود نه تنها شخصیتتان را منعکس می کنید،بلکه برتصویر دلخواهی که از خود در ذهن دارید نیزمتمرکزمی شوید. هر چند گمان می کنید که همواره باید در منطقه ی امن خود باقی بمانید، گاهی نیز می توانید از مرزها محدودیت هابگذرید و نوآوری کنید .برای مثال،اگرفردی سنتی و بسیار محافظه کار هستیدو می خواهید کمی فریبنده تر لباس بپوشید و در عین حال نمی دانید چه کنید کم کم سبک لباس پوشیدن خود را تغییردهید.
برای مثال می توانید پیراهن مشکی کوتاه خود را بایک کفش پاشنه سوزنی بپوشیدویک جفت گوشواره آویزبیندازید.فقظ با کمی تغییر کنید می توانید ظاهرساده ی خود را جذاب و فریبنده کنید و در عین حال نیز لباسی بپوشید که در آن احساس راحتی می کنید.

پیغام