زیباتر جلوه دادن اندام خود با لباس

۱۴۰۰/۰۴/۱۱

                                         

همه ی ما دربدن خود نقاط قوت و البته نقاط ضعیف داریم.لازم است با خودتان صادق باشید ، نقاط قوت خود را بشناسید وبعد لباس هایی شیک انتخاب کنید تا آن نواحی را زیباتر جلوه دهند.بسیار مهم است که سبکی را بیابید برازنده ی شکل و انداره وقدوقامتتان باشد.

منظور این نیست که برخی از لباس های کمد شما باید شامل چیزهایی باشد که به شما می آیند ومناسبتان هستند.باید تمامی لباس هایتان به این گونه باشند.همواره باید جذاب ترین تصویر رازخود بسازید،خواه پلوور وگرمکن پوشیده باشید خواه یک لباس شب بسیار شیک.

حتما توجه کرده اید که آثار برخی از طراحان بیش از دیگران مناسب اندام شماست.دلیلش چیست؟

زیرا هر طراح از یک مدل شایسته به عنوان معیار اندازه گیری استفاده می کند و هرمدل شایسته  با دیگری متفاوت است؛بنابراین اندازه ی لباس های طراحی شده توسط طراح دیگر متفاوت خواهد بود.از آن جا که تولید هر لباسی در اندازه های مختلف برای تولید کنندگان هزینه ی بالایی دارد ،آن ها فقط یک اندازه اصلی را درنظرمی گیرند وبراساس آن ،اندازه ها را کم وزیاد می کنند.

به این ترتیب ، اگر برند خاصی را یافتید که مناسب اندامتان است به سایر لباس های خط تولید آن طراح نیزنگاهی بیندازید.اگر بخت باشما یار باشد بسیاری از لباس ها ی خط تولید او مناسب شماخواهد بود.

گرفتن اندازه های مهم

بیشتر خانم ها اندازه های مربوط به لباس های خود را می دانند،ولی باوجود این بهتراست که یک بار دیگر اندازه های دقیق خود رابگیرید.

می توانید با مترخیاطی به طور تقریبی اندازه های دقیقتان رابگیرید.اندازه هایی که قطعا به آن ها نیاز دارید رابه دست بیاورید.

نکته ای که برای اندازه گیری اهمیت دارد این است که نوارمترباید هم سطح بدن باشد،نه خیلی چسبیده به آن ونه آزاد.اندازه های خود را بدون لباس بگیرید.

سینه: دور سینه ی خودرا اندازه بگیرید .یک سرمتر را روی برجسته ترین نقطه سینه ی خود قرار دهید و آن را دورسینه ی خود بیندازید.

کمر: دور کمر خود را اندازه گیرید.متر را روی خط خود یعنی دور گودی کمرتان بیندازید (مانند یک کمربند ).خط کمر،بالای ناف و زیر قفسه سینه قرار دارد.

باسن : دور باسن خود را اندازه بگیرید. ازیک طرف باسن شروع کنیدومتررا دورپشت و طرف دیگرباسن بیندازید تابه نقطه ای که شروع کردید برسید.

درز داخلی شلوار : فاصله ی فاق تا پایین مچ پاست.

ران: دور پهن ترین نقطه ی ران خود را اندازه بگیرید.متر را ازجلو به پشت و سپس دور ناحیه ی جلوی ران بیندازید .

بازو: دور بازوی خود را اندازه بگیرید . متر را دور پهن ترین قسمت بازوی خود ازجلو به پشت بیندازید تابه نقطه شروغ برسید.

آستین :برای گرفتن این اندازه ، ازفرد دیگری کمک بگیرید به این دلیل که مشکل است به تنهایی اندازه گیری.

 

آرنج شما باید به صورت زاویه 90درجه خم شود.سپس ازقسمت وسطی پشت گردن شروع به اندازه گیری کنید وتاشانه ،رو به پایین از بازو تا ارنج وبعد تا روی مچ دست را اندازه بگیرید.

اگر لباسی دارید که کاملا اندازه تان است،می توانید به جای گرفتن اندازه های قسمت مختلف بدنتان ،اندازه های این لباس را بگیرید.

پیغام