چرا امسال، سال گاو است؟

۱۴۰۰/۰۲/۲۸


سال۱۴۰۰ طبق طالع بینی چینی سال گاو است. چرا امسال، سال گاو است؟

بیشترشما با ۱۲ نشانه تقویم زودیاک چینی آشنا هستید:
۱.موش ۲.گاو ۳.ببر ۴.خرگوش ۵.اژدها ۶.مار ۷.اسب ۸.بز ۹.میمون ۱۰.خروس ۱۱.سگ ۱۲.خوک
طالع بینی چینی با جهان و نظم طبیعی کاملا تطابق دارد،به همین دلیل ۵ عنصر وجود دارد که روی علائم زود باک شما تاثیر می گذارد : آب ،چوب،خاک،آتش و فلز. چینی ها به مفهوم یانگ (مردانه،روشن،انرژی فعال) و به مفهوم یین(زنانه،منفعل،انرژی تاریک) معتقد هستند. همه ی این انرژی ها و نمادها در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا شما را تبدیل به فردی کنند که در حال حاضر هستید. براساس افسانه های چینی، نظم حیوانات ۱۲ گانه سال بر اساس رسیدن آن ها رسیدن به جشن تعیین می شد،نزدیک بود گاو نر اولین حیوانی باشد که به این جشن برسد اما موش را گول زده و سوارش شد، وقتی که به محل برگزاری جشن نزدیک شده اند،موش از دوش گاو پایین پریده و زودتر از گاو وارد جشن شده، به این صورت شده که گاو نربه عنوان دومین حیوان طالع بینی چینی وارد شده . در فرهنگ چینی ، گاو بسیار حیوان ارزشمندی است،زیرا نقش خیلی مخنی در کشاورزی داشته و ویژگی های شخصیتی مثل صادق بودن و سخت کوشی به آن ها نسبت داده می شود ،گاو در پس زمینه موجودی سخت کوش،باهوش و قابل اتکاست که هیچوقت در خواست تشکر وتمجید ندارد. مهمترین خصوصیات سال گاو: مهم ترین ویژگی که گاو دارد:آرام و صبور کم رو و کند ودقیق وصاحب روش متعادل و بی اهمیت نسبت به خود. گاو هوشیاری های طبیعی اش را پشت یک چهره خانگی اش پنهان می کند او اهل تفکر است. شاید به همین دلیل است که تنهایی را دوست دارد.می تواند هدفی را تاحد تعصب پیگیری کند.

پیغام