حرفه ای ست کن

۱۴۰۰/۰۳/۰۲

رنگ ها نسبت بهم دیگه ارزش دیداری مختلف دارن. به زبون ساده بعضی از رنگ هابیشتر تو چشم میان! چرخه رنگ ها شامل رنگ های مکمل،رنگ های تک رنگ،رنگ های مشابه،رنگ های سه گانه،رنگ های چهارگانه و رنگ های اصلی،فرعی و دسته سوم هستند.
تعریف رنگ مکمل 
رنگ های مکمل به رنگ هایی گفته میشه که در چرخه رنگ ها روبرو هم قرار می گیرند و رنگ های متضاد هم هستند.
مانند (زرد و بنفش) رنگ مکمل همان رنگ های درجه دوم هستند،که قرار گرفتن آن ها در کنار یکدیگر هارمونی بسیار زیبایی دارد. در واقع رنگ های مکمل ؛کامل کننده یکدیگرند. طبق فرضیه رنگ ها، دو رنگ زمانی به عنوان رنگ مکمل یکدیگر گفته می شود که ازترکیب آن ها، رنگ خنثی مثل سفید،خاکستری یامشکی بوجود آید. ممکنه از یک رنگ درسطح کوچکتری استفاده کنیم اما قدرت خودنمایی اون رنگ باعث ایجاد خطای دید وبیشتر دیده شدن اون نسبت به بقیه رنگ ها بشه.   رنگ های مکمل در مدل رنگی آرجی بی،رنگ های اصل و فرعی به این صورت مکمل یکدیگر هستند‌.

لیست رنگ های مکمل
رنگ بنفش مکمل رنگ زرد
رنگ سبز مکمل رنگ قرمز
رنگ نارنجی مکمل رنگ آبی

رنگ بنفش و زرد
مثلا رنگ زرد سه برابر شدت نوری بیشتری نسبت به رنگ مکملش یعنی بنفش دارد. این یعنی رنگ زرد سه برابربیشتر به چشم میاد. بنابراین برای ایجادبه تعادل بصری باید یک سوم سطح رنگ،بنفش،جای خودنمایی داشته باشه. الان می دونیم که رنگ زرد سه برابر بنفش توی دیده شدن ارزش داره پس ،باید با درنژر گرفتن نقاط قوت و ضعف هیکلمون از این ترکیب رنگی استفاده کنیم. مثلا اگربالاتنه ی چاقی داریم و پاهای لاغر،بالا تنه رو بنفش بپوشیم و پایین تنه ی زرد توجهات رو به سمت پایین تنه مون جلب کنیم.

رنگ نارنجی و آبی

نارنجی رنگی است بین قرمز و زرد. رنگ نارنجی هم دو برابر ارزش و شدت نوری بیشتر نسبت به رنگ مکملش یعنی آبی داره. پس یک دوم سطح رنگ آبی باید جای خودنمایی داشته باشد. مثلااگر لاغر هستید و می خواهید آبی و نارنجی ست کنید،بهتره که لباس رو نارنجی انتخاب کنید بااکسسوری آبی تاارزش رنگی نارنجی و خطای دیدی که ایجاد میشه و شمارو کمی توپرنشون بده.

رنگ سبز و قرمز
رنگ سبز،رنگی است دارای گونه ها بسیارزیادی است. سبزیکی از رنگ های اصلی افزوده به شمار می رود، مکمل این رنگ قرمزاست. سبز و قرمزارزش دیداری برابری دارن،هر کدوم در سطح بیشتری استفاده کنید بیشتر به چشم می یاد. افرادی که ناتوان هستند در دیدن رنگ های قرمز_سبز هستند، می توانند این این دو رنگ راتشخیص دهند،ولی آن ها را به رنگی دیگر می ببینند. برای مثال سبز تیره راقهوه ای می بینند و سبز روشن را زرد می بینند.

پیغام