عکاسی ،نقاشی، فیلم برای استایلینگ

۱۴۰۰/۰۴/۱۰

عکاسی
همان طور که آگاهی داشتن از مد و لباس  برای استایلیست ها مسأله ضروری است،دانستن اطلاعاتی کلی ازعکاسان و فعالیت آن ها نیزاهمیت دارد.عکاسی هنری است که همواره در دسترس است و می توان از ترکیب رنگ ها وحالت یاعنوان عکس الهام گرفت.همچنین می توانید ازتصاویری  الهام بگیرید که ارتباطی بامد ولباس ندارند.نکته حائز اهمییت ین است عکس برداری ازمدل ها در لوکیشن مناسب سبک زندگی رابه روشنی نشان می دهد وقتی که بامحصول مطابقت داشته باشد.
این سبک از زندگی ممکن است الهام بخش باشد.
تحقیق در مورد رابطه باعکاسی فرآیندی آسان است.
 تعداد بسیاری از کتاب های عکاسی در کتابخانه های محلی یادانشگاهی در دسترس هستندو تصاویربسیار زیادی در اینترنت یافت می شوند که بدون هزینه و از طریق موتورهای جستجو یاوب سایت های اشتراک گذاری تصاویر قابل مشاهده هستند.
بهتر است در رابطه باعکاسانی که درحیطه مد ولباس فعالیت می کنند و معتبر وبانفوذ هستند تحقیق کنیدو تلاش کنید تاسبک کاری آن ها رابشناسید.
نقاشی
پیش از اینکه عکاسی بوجود آید،استایلینگ از طریق ادراک های هنری نظیر نقاشی و طراحی انجام می شد.
ترکیب،رنگ،موضوع و بافتی که گر درنقاشی،طراحی،چاپ و مجسمه سازی به کارگرفته شده است،منابعی هستند که استایلینگ می تواند برای الهام گرفتن از آن هااستفاده کند.
افرادی که تصمیم دارند به عنوان یک استایلیست فعالیت کنند باید در رابطه جنبش های هنری مهم نظیر هنردکوپاژ (آرت دکو) هنر نو (آرت نو)،مینیمالیسم و مدرنیسم که در هنر و طراحی وجود دارند و برمد،معماری و دکوراسیون داخلی نیز تاثیرگذارتر،آگاهی داشته باشند.
به طور ویژه سورئالیسم به شدت در طراحی لباس وعکاسی تاثیرداشته باشد.
این تاثیر درآثار مشترک سالوادور دالی نقاش و السا شاپارلی طراح یا عکس های من ری مشهود است.
علاوه براین،تکنیک های هنری چون هنر دیجیتال،نمایش و مونتاژ رادر نظربگیرید؛از موزه ها و گالری های مختلف بازدید کنید تاارزش هنراصید رادرک کرده و قدردان آن باشید.

فیلم

نمایش لباس واستایل درفیلم برای استایلیست ارزش بسیاری دارد و یکی از منابع مهم الهام برای عکاسان به شمار می رود.سلایق افراد در انتخاب فیلم متفاوت است.
ممکن است فردی به دیدن فیلم های درجه ی دو آمریکابپردازد و دیگری شیفته فیلم های درام حماسی  بالباس های محلی باشد.
پیشنهاد می شود فیلم های برجسته ای مانند،فرهنگ جوانی،مبهم،علمی_تخیلی و...تماشاکنید.
در برخی از فیلم ها مانند منفجرشدن
که ارائه گر صحنه ای مرتبط باعکس برداری از مدل دهه 1960یعنی وروشکا است.
طراح لباس تام فورد ،فیلم نامه نویسی وکارگردانی فیلم یک مرد مجرد رابه عهده داشته است.فیلم کودروفونیا گروه های اجتماعی مثل فرهنگ مدهای انگلیس و نحوه لباس پوشیدن آن ها را به نمایش در می آورند.
ژان پائول گوتیه طراح لباس فیلم  
حس پنجم بوده است.
همه ی این فیلم هانیز در بهره گیری و الهام گرفتن در مد واستایلینگ تاثیر گذاراست.
آلبوم تصاویر
آلبوم ها حاوی تصاویری ازلباس های مختلف هستند.استایلیست به وسیله آلبوم کاری خود ارزیابی شده و معمولا پیش از عکس برداری،از او نمونه هایی درخواست می شود.
برخی اوقات طراحان ازتصاویر نمایش لباس هایشان در آلبوم کاری خود استفاده می کنند،درغیراین صورت تصاویرتنها به صورت بروشور یاکاتالوگ عرضه می شوند.

پیغام