فوت و فن لباس سفيد پوشيدن

۱۴۰۰/۰۳/۰۹

 مراقب باشید كه كجا لباس سفید مي‌پوشید

از آنجایی كه سفید نور را منعكس می‌كند و هرچیزی كه در زیر آن قرارداشته باشد را بزرگتر جلوه می‌دهد، پارچه سفید را برای هر لباسی استفاده نكنید زیرا آن بخش‌هایی از بدن شما كه بزرگ هستند را بزرگتر جلوه مي‌دهد. در عوض مي‌توانید لباس سفید را برای بخش‌هایی از بدن كه كوچك هستند استفاده كنید تا عيب هاى بدنتان پوشيده شود.

از لباس كشباف سفید چشم بپوشید

اگر شما یك پرستار، تازه عروس یا حتي يك كودك زیر پنج سال هستید، لباس كشباف سفید را به گوشه كمد لباسهایتان بفرستيد؛ این لباس شما را ریز، كوچك و حتی كوتاهتر نشان مي‌دهد.

در مورد پوشیدن كفشهای سفید دوباره فكر كنید

كفش‌های سفید جیغ مي‌زنند: بهار و تابستان! شايد به همين دليل است كه خرید كفشهای سفید در فصول گرم متداولتر است. اما از آنجایی كه كفشهای سفید پاهایتان را بزرگتر نشان‌ می‌دهند و همچنین مي‌توانند بلندای پایتان را كوتاهتر جلوه دهند؛ شما با پوشيدن آنها كوتاه قدتر به نظر مي‌آييد پس بهتر است در جست‌ وجوی مدل و رنگ كفشی باشید كه پاهاي شما را باریك و كشیده نشان دهد.

برای مهمانی عروسی سفید نپوشید

اگر شما عروس هستید یا مهمانی عروسی متعلق به شماست سفید بپوشید، ‌در غیر این صورت سعی نكنید لباس سفید یك دست را براي مهمانى شب انتخاب كنيد. سعی نكنید با عروس كه بزرگترین روز زندگی‌اش است رقابت كنید. مى توانيد به جاى رنگ سفيد عاجى از رنگ كرم نزديك به سفيد استفاده كنيد.

 

پیغام