تحصیلات در رشته مد ولباس

۱۴۰۰/۰۴/۱۰

آیاتابه حال به این مساُله توجه کرده اید لباسی که می پوشید مثل کت و شلوار شیک،شلوار جین،شال،مانتوو...نشان دهنده چیست؟
سبک و نوع لباس های متنوع نشان می دهد که تاچه حد پوشاک درسراسر دنیا باهم متفاوت هست.
تصاویر مربوط به سبک لباس های مختلف در وب سایت ها،وبلاگ، و مجلات مد نشان می دهد که چگونه افراد ازطریق هوش،خلاقیت وجنبه شخصی دادن به لباس های خود،مد رانشان می دهند.
پوشاک زبان خود رادارد و می تواند باطبقه ی اجتماعی،جنسیت،ثروت وشغل ارتباط داشته باشد.
آگاهی از کارکرد لباس،مفهوم وضعیت آن درجامعه و ارتباط آن باگروه های اجتماعی،نمودی جالب ازتحقیق پیرامون لباس واستایلیست.
بسیاری ازسبک های لباس اجتماعی به شیوه های دیگری روی آورده اند و امروزه ازطریق روند کلی مد و لباس قابل تشخیص هستند.برای مثال لباس کتان (انواع جین)اولین باربه عنوان لباس کارمورداستفاده قرارمی گرفت.
  حدود یک قرن چنین کارکردی داشت،در دهه ۵۰ میلادی به عنوان لباس یاغیان نوجوان قرار گرفت.
رفته رفته به دلیل نمایش فرم مردانگی و سختی این نوع جنس لباس به تن پوشی متداول و مد روز تبدیل شده.
وامکان نداره طرح های مختلف این نوع پوشاک را در مجله مدنبینید.

واژه های لباس.
 جزئیات لباس به واسطه ی استفاده از الگو،رنگ،پارچه،خطوط محیطی مشخص شده اند.
استایلیست بایدبتواند سبک های گوناگون لباس واکسسوری راباهم هماهنگ کند وهمچنین بخش های مختلف لباس راتشخیص داده و آن هاراتوصیف کند.
بعضی از این آیتم ها عبارت اند از:
یقه (مردانه،دیپلمات،ب ب،شومیز)
آستین (اسقفی،زنگی،رگلان)
پارچه (ساتن،کشمیر،شیفون،ژرسه)
شلوار (لوله تفنگی،دمپا،شلوارک،مام فیت)
اکسسوری (کلاه،عینک،جواهرات)
سیلوئت (برش زیرسینه ،کلوش،عروسکی)
 استفاده صحیح از این آیتم ها در هماهنگ سازی اقلام مورد نیاز برای عکس برداری و یانوشتن مطالبی در مورد ارتباط مد ولباس امری ست ضروری.
علاوه براین دانش صحیح در مورد رنگ های نیز بسیار مهم است.(در مقالات قبلی در مورد رنگ ها نیز توضیح داده ایم.)
بنابراین استفاده درست از زبان رنگ ها برای استایلیست ها و نویسندگان درحیطه لباس ومد امری ست ضروری.
اطلاعاتی که مربوط به مقوله ی مد ولباس درنتیجه ترکیبی ازتحقیق و تجزبه حاصل می شوداما به عنوان یک استایلیست ازشماانتظار می رود که واژه ی اصلی در مد ولباس رابدانید.

آگاهی داشتن از مد و لباس

مرجع لباس واژه ای ست برای توصیف تمام عناصر پژوهش که یک استایلیست گرد هم می آورد تاالهام بخش یک پروژه استایلینگ باشد.
لباس بنا به ماهیت خود،کالایی ست که درفصلی ازمد وجود داردو درفصب بعد موجود نیست.
دنبال کردن فعالیت برندهای مختلف به عنوان یک فعالیت وشغل ویژه باسرمقالات مرتبط است.
برهمین اساس دانشجویان برای خلق پروژه های استایلینگ به کلکسیون های و مجلات مد ولباس رجوع می کنند.
اگر چه این نگرش درستی نیست که تمام استایلیست ها کورکورانه از گرایش های فصلی تقلید کنند.
استایلیست ها ناخودآگاه اید هایی که از آن ها الهام می گیرند ازتمام منابع موجود وگاه نامتجانس به دست می آورند.
آن ها می توانند از منابع تجسمی مثل نقاشی،معماری،فیلم و یاازموضوعات و فلسفه هایی نظیرتئوری های زیبایی شناسی الهام گرفت.
مراجع لباس را می توان به چندین شیوه ساماندهی کرد.
ایجاد یک مود بورد و دفتر طراحی،روش هایی رایج و شیوه ای مفید برای بایگانی آثار وانتقال ایده هامحسوب می شود.
علاوه براین مورد می توان به صورت دیجیتال و بااستفاده از کامپیوتر تحقیقاتی راانجان دادو یاایده ها وآثار خود رابه شیوه ای جالب توجه بردیوارفضای کارنصب کرد.

پیغام