هوشمندانه خرید کنید.

۱۴۰۰/۰۴/۳۰

شلوار جین آبی باکیفیت
همه ی افراد باید حداقل یک شلوارجین محبوب خودشان راداشته باشند .
همه ی مااین موضوع رامی دانیم که کدام مدل جین مارا جذاب و خوش اندام جلوه تان می دهدودرعین حال درآن احساس راحتی می کنید.
این شلوارجین بایدمد روز باشد ومتناسب سایزاندام شما.
تناسب برش و دوخت آن نقاط قوت اندامتان رانشان می دهد.
امروزه تولید کننده های جین برای تمام تیپ های بدنی شلوار تولید می کنند؛بهتراست مدلی که به شما می آید راانتخاب کنید وبه توصیه های زیردقت کنید.
۱-اگر کمری زیباوخوش فرم داریدومی خواهید جلب توجه کنید،جین فاق بلندبپوشید.
۲-اگرپاهای زیبادارید،بهتراست شلوارجین چسبان واندامی بپوشید.
۳-اگرمی خواهید توجه سایرافرادازناحیه کمرتان منحرف شود جین دم پاگشادبپوشید.
۴-اگر فقط یک شلوار جین می خریدبهتراست آن شلوار جین تیره رنگ باشد.
زیرا جین تیره رنگ فرد راباریک تر جلوه می دهدوبرای هرمکانی مناسب تراست.
می توانید آن را درطول روز به عنوان یک شلوار کاملا غیررسمی بپوشید وهنگام شب بالباس هاواکسسوری رسمی وشیک آن رابه شلوارمخصوص مهمانی تبدیل کنید.

یک جفت کفش پامپ مشکی
هرزنی به یک جفت کفش مناسب برای موقعیت های مختلف نیازدارد .
یک جفت کفش پامپ مشکی درکناردامن و پیراهن مشکی کوتاه همواره کاربرد فراوانی دارد.
این کفش راباهمه چیز می توان پوشید.
اگرفقط قصد خریدن یک جفت کفش پامپ مشکی رادارید،یک جفت بسیارشیک ورسمی آن رابخرید؛زیرا کفش ها همان قدر که می توانند ظاهرتان رامرتب نشان دهند،به همان میزان نیزمی توانند آن را نامرتب و به هم ریخته جلوه دهند.
نکته ای که مهم است درخرید کفش این است که کفشی که می خرید درآن احساس راحتی کنید.
هرگزفکر نکنید که بعدا (جاباز کند)
پس درانتخاب و خرید کفش دقت کافی داشته باشید.

گوشواره ی میخی باطرح های مختلف
قطعا نمی خواهید گوش هایتان بدون گوشواره باشد،پس گوشواره میخی راامتحان کنید  زیراباهمه چیز زیبا جلوه می کند.
چه درمحل کاروچه هنگام شب که بلوز باشلوار جین می پوشید،گوشواره ی میخی بهترین انتخاب است.این گوشواره بسیارشیک و درجه یک است می توانید بدون نگرانی آن راباهمه چیزست کنید؛زیرا گوشواره میخی باهرلباسی زیبا به نظرمی رسد!
شما می توانید گوشواره های باطرح الماس یا گوشواره ای ازسنگ کوبیک وزیر کونیا و…نیزخریداری کنید.

ست مروارید
یک ست مروارید هرلباسی رازیباجلوه می دهد.زیور آلاتی ازجنس مروارید مناسب محل کار ولباس رسمی هستند .
مروارید فقط مخصوص افراد علاقمند به سبک های کلاسیک نیست.روش های مختلفی برای استفاده از زیورآلاتی ازجنس مروارید وجود دارد.
می توان به همراه یک لباس غیررسمی وشیک،یک گردنبند بلند مروارید به گردن انداخت.

ژاکت  کش باف مشکی یاسفید.
ژاکت های کش بافت پشمی برای وقت هایی مناسب است که نمی دانید هوا دقیقاچگونه خواهد بود .
اگرهوا گرم شد می توانید ژاکت را روی شانه های خودبیندازید یادور گردن تان گره بزنید وهمین که هوا سردشد دوباره آن رابپوشید.
اگر که می خواهید مدل مختلف کش باف بخرید یک ژاکت کش باف کشمیر یا کتان، این مدل ژاکت ها به همان اندازه زیباست!
 یک ژاکت کش باف مرغوب خواه ازجنس کشمیرباشد یاکتان ،باید مدت بسیار طولانی دوام داشته باشد.
آیارنگ های دیگر غیرازسفید وسیاه می خواهید؟
ژاکت های کش باف‌درانواع رنگ ها تولید می شوند.
بهاربهترین فصل برای خرید ژاکت های نخی است؛زیراهنگام بهار همه ی فروشگاه این لباس بهاری را می فروشند.
ژاکت کش باف کشمیر را در هر زمانی می توانید تهیه کنید،زیرابه طورکلی در رنگ های مختلف ومتناسب باتمام فصول تولید می شود.ژاکت  کش باف مشکی یاسفید.
ژاکت های کش بافت پشمی برای وقت هایی مناسب است که نمی دانید هوا دقیقاچگونه خواهد بود .
اگرهوا گرم شد می توانید ژاکت را روی شانه های خودبیندازید یادور گردن تان گره بزنید وهمین که هوا سردشد دوباره آن رابپوشید.
اگر که می خواهید مدل مختلف کش باف بخرید یک ژاکت کش باف کشمیر یا کتان، این مدل ژاکت ها به همان اندازه زیباست!
 یک ژاکت کش باف مرغوب خواه ازجنس کشمیرباشد یاکتان ،باید مدت بسیار طولانی دوام داشته باشد.
آیارنگ های دیگر غیرازسفید وسیاه می خواهید؟
ژاکت های کش باف‌درانواع رنگ ها تولید می شوند.
بهاربهترین فصل برای خرید ژاکت های نخی است؛زیراهنگام بهار همه ی فروشگاه این لباس بهاری را می فروشند.
ژاکت کش باف کشمیر را در هر زمانی می توانید تهیه کنید،زیرابه طورکلی در رنگ های مختلف ومتناسب باتمام فصول تولید می شود.

 

پیغام